Ondernemingsraad BASF TBE

De ondernemingsraad (OR), is in België een van de modellen van personeelsvertegenwoordiging in een bedrijf.

Zodra een onderneming of een technische bedrijfseenheid (filiaal van de onderneming) gemiddeld 100 werknemers heeft, moet de onderneming een ondernemingsraad oprichten.

De Ondernemingsraad heeft ruime verplichtingen. Zo moet hij informatie krijgen van de onderneming over bijvoorbeeld de toekomstperspectieven en de productiviteit, en advies geven aan de onderneming over zaken als de personeelspolitiek en de arbeidsorganisatie. Verder heeft de Ondernemingsraad medebeslissingsrecht over bijvoorbeeld het arbeidsreglement, de data van de jaarlijkse vakantie of de dienstroosters. Zo is het voor werknemers mogelijk inspraak te hebben in de organisatie.

Wie er in de Ondernemingsraad zitting heeft, wordt bepaald door middel van sociale verkiezingen, die om de vier jaar georganiseerd worden door de vakbonden die in het bedrijf actief zijn.

Dirk de Swert
03 561 4135 
b340
Secretaris OR

Danny Bogaert   
03 561 31 25
D531   

DAG 

Zaman Peter
V- Dag
J501 / B340
4840

Lecomte Wim
2A
C150
03/210 5800

Van Laer Willem 
4D 
B50 
03/210 5750

Cappaert Joris
4ND
E831
5040 / 5050

Koen Van Puymbroek
03 561 24 45 
D660
DAG

Bart Hertogs
03-210 57 01
Eurochem
4NB